Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Припремна настава - Физика

Magnetno polje stalnih magneta, magnetno polje Zemlje
Magnetna indukcija – Magnetno polje električne struje
Magnetno polje stalnih magneta, magnetna indukcija (utvrđivanje)
Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik
Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik (utvrđivanje)
Doprinos Nikole Tesle i Mihajla Pupina razvoju nauke