Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ОШ "Лаза Костић"

Милентија Поповића 72, Нови Београд

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Рекреативнa настава четвртог разреда

Учитељи (реализатори): Верица Мићовић IV/1, Каролина Војчић Белошевац IV/4,  Јелена Ристић IV/5 и њихови ученици и ученице су у периоди од  06. 10.  до 12. 10. 2019. године,  преко агенције „Superlino travelˮ, реализовали рекреативну наставу у Косјерићу и његовој околини.

Косјерић, град у Западној Србији, припада Златиборском округу и налази се на реци Скрапеж, која извире на планини Повлен.

Знаменитости Косјерића: „Стари Хан", у коме су ученици понешто научили о овом граду, поред Хана посетили су и Народну библиотеку „Сретен Марић", где су се упознали са Легатом Милана Витезовића, добитником бројних књижевних награда.

Поред Косјерића, ученици су посетили село Субјел и учествовали у пројекту „Школа мојих предака". У пројекту ученици су се помоћу интерактивне наставе упознали са некадашњим начином школовања. Тим поводом одржан је школски час из 1932. године (интерактивни приказ школе из тог времена: учитељ / глумац - мештанин, дечаци стављају шајкаче, девојчице мараме, ужина је пекмез на хлебу , клечење на кукурузу за непослушне и сл.). Школа је први пут отворена 1845. године, али је данашња зграда подигнута 1932. године и тада је почела да ради као краљевска основна школа „Доситеј Обрадовић“.

Циљ овог пројекта био је да деца доживе ондашње време и начин живота, па су током боравка била обучена као и њихови вршњаци, од пре готово једног века, и имали су прилику да седе у аутентичним школским клупама, такозваним скамијама и да користе школски прибор, који је био доступан тадашњим ђацима. Поред аутентичног прибора, ђаци су се упознали и са некадашњим васпитним мерама и казнама, те се на учитељској катедри налазио прут, којим би у то време неваљали ученици били кажњени као и тзв. магарећа клупа или  ћошак са кукурузом на коме се некада клечало. „Ђаци“ су добили традиционалну ужину – пекмез и хлеб као некада, а на крају су добили и сведочанства да су присуствовали часу „Србске историје и земљописа“.

Рекреативна настава је настављена обиласком Етно домаћинства „Гостољубљеˮ, које се налази 14 километара удаљено од Косјерића, ради упознавања живота и рада на селу и уживање у правом природном амбијенту као и истицање важности здраве исхране и правила понашања за време боравка у природи.

20191105 01
                 

Задаци који су остварени реализацијом програма наставе у природи, а саставни су део годишњег плана рада школе, су следећи:

 • упознавање с прошлошћу и културном баштином отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, књижевника, уметника,
 • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
 • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
 • развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
 • подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
 • упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
 • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
 • развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
 • оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
 • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
 • формирање навика редовне и правилне исхране;
 • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности и разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
 • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика и  задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром.

Садржаји наставе у природи били су усмерени на следеће:

 • уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Републике Србије;
 • посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња);
 • посете заштићеним природним подручјима (споменици природе и др.);
 • обилазак сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране);
 • посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.