Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Рекреативнa настава четвртог разреда

Учитељи (реализатори): Верица Мићовић IV/1, Каролина Војчић Белошевац IV/4,  Јелена Ристић IV/5 и њихови ученици и ученице су у периоди од  06. 10.  до 12. 10. 2019. године,  преко агенције „Superlino travelˮ, реализовали рекреативну наставу у Косјерићу и његовој околини.

Косјерић, град у Западној Србији, припада Златиборском округу и налази се на реци Скрапеж, која извире на планини Повлен.

Знаменитости Косјерића: „Стари Хан", у коме су ученици понешто научили о овом граду, поред Хана посетили су и Народну библиотеку „Сретен Марић", где су се упознали са Легатом Милана Витезовића, добитником бројних књижевних награда.

Поред Косјерића, ученици су посетили село Субјел и учествовали у пројекту „Школа мојих предака". У пројекту ученици су се помоћу интерактивне наставе упознали са некадашњим начином школовања. Тим поводом одржан је школски час из 1932. године (интерактивни приказ школе из тог времена: учитељ / глумац - мештанин, дечаци стављају шајкаче, девојчице мараме, ужина је пекмез на хлебу , клечење на кукурузу за непослушне и сл.). Школа је први пут отворена 1845. године, али је данашња зграда подигнута 1932. године и тада је почела да ради као краљевска основна школа „Доситеј Обрадовић“.

Циљ овог пројекта био је да деца доживе ондашње време и начин живота, па су током боравка била обучена као и њихови вршњаци, од пре готово једног века, и имали су прилику да седе у аутентичним школским клупама, такозваним скамијама и да користе школски прибор, који је био доступан тадашњим ђацима. Поред аутентичног прибора, ђаци су се упознали и са некадашњим васпитним мерама и казнама, те се на учитељској катедри налазио прут, којим би у то време неваљали ученици били кажњени као и тзв. магарећа клупа или  ћошак са кукурузом на коме се некада клечало. „Ђаци“ су добили традиционалну ужину – пекмез и хлеб као некада, а на крају су добили и сведочанства да су присуствовали часу „Србске историје и земљописа“.

Рекреативна настава је настављена обиласком Етно домаћинства „Гостољубљеˮ, које се налази 14 километара удаљено од Косјерића, ради упознавања живота и рада на селу и уживање у правом природном амбијенту као и истицање важности здраве исхране и правила понашања за време боравка у природи.

20191105 01
                 

Задаци који су остварени реализацијом програма наставе у природи, а саставни су део годишњег плана рада школе, су следећи:

 • упознавање с прошлошћу и културном баштином отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, књижевника, уметника,
 • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
 • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
 • развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
 • подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
 • упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
 • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
 • развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
 • оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
 • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
 • формирање навика редовне и правилне исхране;
 • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности и разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
 • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика и  задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром.

Садржаји наставе у природи били су усмерени на следеће:

 • уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Републике Србије;
 • посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња);
 • посете заштићеним природним подручјима (споменици природе и др.);
 • обилазак сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране);
 • посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет.