Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

logo dznbgd

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „ НОВИ БЕОГРАД“
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
МЕСТО __ул. Нехруова бр . 53

 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да настављамо са систематским прегледима школске деце, као и до сада.

У циљу наставка дугогодишње успешне сарадње ДЗ „Нови Београд“ и основних и средњих школа Новог Београда, са акцентом да су нам приоритет деца, њихово здравље и безбедност, обавештавамо Вас да се систематски и контролни прегледи од стране педијатра обављају ради: праћења раста, развоја и здравственог стања детета, праћење понашања адолесцената, раног откривања поремећаја здравља и ризичног понашања као и знакова занемаривања и злостављања детета.

У складу са Стручно-методолошким упуством за спровођење уредбе о Националном програму здравствене заштите жена,деце и омладине (Министарство здравља РС) и Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципације, а у покушају да нађемо заједничко и компромисно решење, сагласни смо са вашим предлогом:

  1. Систематски прегледи се могу обављати у просторијама школе које за то имају услове ( амбуланта или просторије са мокрим чвором, ваге и висинометром)
    Распоред прегледа ће се правити уз сагласност директора школе, како се организација наставе не би реметила).
  2. Школе које не могу да обезбеде минимум услова за обављање систематских прегледа деце, могу организовано доводити децу у саветовалиште школског диспанзера дома здравља ( учитељ, разредни старешина или предметни наставник, уз писмени пристанак родитеља/ старатеља), по унапред утврђеном распореду и договору са одговорним тимом лекар- сестра за одређену школу или обавестити родитеље да је систематски преглед деце у њиховој надлежности ( обавезно вратити потписани позив као доказ о обавештењу родитеља).
    Жеља нам је да у блиској будућности родитељ ( старатељ) доводи дете на систематски преглед код свог изабраног лекара ( педијатра) јер је то највише у њиховом интересу и за добробит детета. Тада би комплетан преглед детета и разговор са родитељем имао свој пуни смисао. Док се за то не створе услови ( свесни смо начина и услова живота као и недостатка времена родитеља), молимо Вас да сагледате све могућности у циљу налажења заједничког решења како би здравствени радници обавили свој посао најбоље што могу.

Са поштовањем
Начелник службе за здравствену заштиту деце и омладине
Др Алексијевић Славица