Основна школа"Лаза Костић" РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА Предмет ОС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Кисић Марија Срп j. 8-4 8-2 8-4 8-3           8-3   8-2 8-1 8-4 8-5     8-3 8-2 8-5   8-1       8-4 8-5 8-1 8-3         8-2 8-1 8-4 8-5        
Јелисавчић Јасмина Срп j. 5-5 5-3 5-4 7-1   5-5       5-3 7-1 5-4 5-5           5-5 5-4 5-3 7-1         7-1 5-3 5-5 5-4       5-5 5-4   5-3        
Влатковић Тијана     6-5 6-3 6-2 6-4         6-5 6-1 6-3 6-4 6-2       6-1 6-4 6-5   6-2       6-2 6-3 6-5   6-1       6-4 6-3 6-1          
Павловић Љиљана     5-2 7-5 5-1           7-5 7-4 5-1 5-2         5-1 5-2   7-4           7-5 7-4 5-2 5-1       5-2 7-5 7-4 5-1        
Миловановић Даниела Енг. ј.         7-2 7-3 6-5 7-2           7-3 7-2 8-1   7-2 7-3             7-2 7-3     8-5 6-3 7-135           6-4 6-2 8-3 грађ.
Шањевић Марија Енг. ј.         8-5 8-2 8-3                     7-3   5-5 8-3 5-3 8-5                     5-3 7-3 8-2   5-5      
Лазић Нада Енг. ј. 5-4 7-2     5-4 7-1                           7-2 5-2 5-1                           5-1 5-4 7-1 5-2    
Родић Драгана Енг. ј.   8-1 6-5   7-5                         6-5 7-4 8-1   8-4                           7-5   8-4 7-4    
Бошковић Милић Маја                     6-2 6-3 6-4 6-1                         6-3 6-2 6-4 6-1                        
Лалошевић Мира Руск ј.       8-45 5-123 6-12 7-123 8-123                       7-45 5-45   7-123                     8-45 5-12 5-45 7-45 6-12 8-123    
Ковачевић Јасмина Нем. ј.       6-3 5-3   7-3 8-1                       7-5 5-5 6-3 7-3                       5-3 5-5 7-5   8-1    
Ђокић Нада         8-5 5-1 6-2 7-2 8-3                             7-2                     8-5 5-2     6-2 8-3    
Секулић Јелена Нем. ј. 6-4     8-4 5-2 6-1 7-1 8-2   6-4 6-5                 7-4 5-4   7-1             6-5 6-4     8-4 5-1 5-4 7-4 6-1 8-2    
Манојловић Јасмина Лик.               5-2 5-3         5-5 5-5                           8-5 8-3 8-4 5-1 6 сви         5-4 5-5    
Милутиновић Вондачек Татјана Лик. 6-2 6-2 5-1 5-2   6-4 6-1     7-2 5-5 5-3 5-4                 5-4 6-5     7-4 5-2 5-1           7-5 5-5 6-3 7-1 7-3 5-3    
Томић Дубравка Муз. 7-4 6-3 5-3 5-4   7-5 5-5     5-2 8-3   7-4 5-1       5-2 5-4 5-1 6-1 6-4 7-4       5-5             6-2 8-2 7-3 8-1 5-3      
Ранковић Драгана Муз.                                                   6-5   8-5 8-4 7-1 7-2                    
Димитријевић Весна Истор. 7-2         7-2 6-2         7-1 8-5               7-2         8-5   5-5 6-2 5-3               7-2 7-1    
Ћирић Петровић Лидија Истор.   8-4 8-1 6-4 7-3 6-5 7-4         6-1   7-5       6-3 8-4   6-4 6-5       5-2 5-1 6-1 8-1 7-4 7-5             6-3 7-3    
Протић Лидија Истор.                         8-3 5-4 8-2 5-45                   8-2 8-3       5-1 5-23                  
Крунић Влада Геог.   7-1 5-2       8-4     7-4 5-3   7-5 8-1 6-1     7-1 8-3                             7-4 6-1 8-1 8-3 7-5 5-1    
Петровић Дубравка Геог. 8-5       6-5 8-4 6-3     8-2 7-2 5-5   6-4 7-3             8-5 6-2     7-3 8-2 6-2 6-3 8-4       5-4 8-5 6-4 7-2 6-5      
Ћипаризовић Ђорђе Физ. 7-5 6-4 6-1 6-5 7-1 7-4       7-3 7-5   6-3 7-2       6-2 6-5 7-1           7-5 6-1 6-3 7-3 6-4       7-2 7-4 6-2          
Дујаковић Снежана         8-2 8-1 8-3 8-5                           8-2 8-3 8-4                           8-4 8-1 8-5    
Обрадовић Данијела Мат. 7-1 7-4 7-1   5-5 5-2 7-5     5-5 5-2 7-5   7-1 7-4           7-1 5-2       7-1 7-4 7-5 5-5 5-2             5-5 7-4 7-5    
Вујовић Јелка                65 Мат. 8-1   6-2   8-2 8-5 8-1       6-2 8-1 8-2 8-5 6-4     8-1 8-5 6-4 6-2               6-4 8-2       8-1 6-4 8-5 6-2 8-2      
Јовановић Наташа         63 Мат. 5-1 5-1 7-2 7-3 6-3 5-4       5-4 7-3 7-2   6-3       5-4 6-3 7-3 5-1 7-2       5-1 7-2 7-3 5-4 6-3       5-1              
Миловановић Мирјана Мат. 6-1 6-1 8-3 5-3           6-1 8-4 8-3 6-5 5-3       8-4 6-1 5-3 6-5         6-1 8-4 5-3 6-5   8-3     6-5 8-4 8-3          
Видаковић Љиљана Био.   8-3 6-4 8-1   5-1           6-5 5-3 7-4 7-5     6-4 5-1 5-2 7-3         8-1 5-3 8-3 7-4 7-5 6-5           7-3 5-2      
Благојевић Снежана Био. 8-2         6-3 8-2     8-5 5-4 8-4 7-1 6-1 5-5     8-2 7-2 6-2           5-5 7-1 8-4   5-4       6-1 6-2 7-2 6-3 8-5      
Стијачић Александра Хем. 7-3 7-5 7-3 7-2 8-3 8-1       7-1 8-5 7-4 8-4         8-5 8-1 8-2 7-5 7-3             7-1 7-2 7-4           8-2 8-3 8-4    
Тановић Нада ТИО 5-2 8-5 8-5 6-1 6-1         5-1 5-1 6-2 6-2         7-5 7-5 6-3 6-3         5-4 5-4 8-2 8-2         8-3 8-3 5-2 5-2        
Стојов Асен ТИО 5-3 8-5 8-5 6-1 6-1         5-1 5-1 6-2 6-2         5-3 5-3 8-4 8-4         5-4 5-4 7-2 7-2         7-1 7-1 5-2 5-2        
Ракић Данијела ТИО 6-5 5-5 5-5 7-4 7-4         8-1 8-1 7-3 7-3         5-3 5-3 6-3 6-3         6-4 6-4 7-2 7-2         7-1 7-1 6-5 6-5        
Драгићевич Данијела ТИО 8-3 5-5 5-5 7-4 7-4         8-1 8-1 7-3 7-3         7-5 7-5 8-4 8-4         6-4 6-4 8-2 8-2         8-3 8-3 6-5 6-5        
Мартиновић Вук Ф.В. 6-3           5-1 Фуд 6 Фуд      6 и 7 6-3 6-4 5-2 5-1   Кош     6-235               5-2 Атлет 5-3 6-5 5-2 5-1   Кош              8-25 Кош              7-24   6-3 6-5 5-3 6-4   Кош 6 секција кош.  
Миљковић Станислава Ф.В.   5-4 7-4 7-5 6-2   5-3 Одбојка             Одб 6-134 Одб   6-25   7-12 7-4 6-2 8-3 8-1 5-5 5-4 Атлет 8-3 8-1 5-4 7-5                     Одб.               7-345 Одб                      8
Петрић Душан Ф.В.   7-3 8-2 5-5 8-4     Гим   8-4 8-2 8-5 7-2     Гим   5-5 7-1 6-1 8-5     Атлет                 7-3 7-2 7-1 6-1        
Ђоровић Никола Инф.           5-3 5-2 8-5 6-1         5-5 5-4 8-34 8-12         7-5 7-4 6-4           7-3 7-1 6-5 6-3         5-1 7-2 6-3  
Војиновић Ана Верска                                                                                  
Соња Иконић Скерлић             2-5         4-23 4-145   2-16       2-234 1сви                                            
Приземље Библиотека Свеч. Сала Информат. ТИО I ТИО II                                                                
I Спрат 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Физика Хемија ТИО 3 ТИО 4